Home

Nieuwe vacature beschikbaar!! Klik direct door naar onze vacature pagina  en ontdek je nieuwe jobinhoud. Tot binnenkort

Naar aanleiding van de aanhoudende Covid-19 pandemie proberen we, met in acht name van de nodige maatregelen (afstand, beschermingsmateriaal,...)  zoveel mogelijk de normale activiteiten op te nemen.


Dit betekent voor ons hier in De Karrekol dat wij steeds de nodige inspanningen doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.


Stappenplan bij een bezoek aan onze voorziening:


Wij gaan uit van een recht op bezoek voor elk van onze bewoners die dit wenst, dit steeds met de nodige maatregelen.

•             Elk bezoek dient op voorhand afgesproken en geregistreerd.

•             Elke bewoner mag per bezoek max. 2 personen uit dezelfde bubbel ontvangen.

•             De gekende veiligheidsmaatregelen moeten steeds gevolgd worden.

•             Aanmelden bij aankomst, registreren, steeds mondmasker dragen,...

•             Het bezoek vindt nog steeds plaats in de voorziene bezoekersruimte en dit enkel tijdens de week.


Wanneer kan een bezoek (tijdelijk) niet doorgaan?

•             De bewoner heeft positief getest. Hij kan 14 dagen GEEN bezoek ontvangen.

•             De bewoner moet na een hoogrisicocontact 7 dagen in quarantaine en kan dan geen bezoek ontvangen.

•             De bewoner heeft een infectie van de bovenste of onderste luchtwegen

•             Een bezoeker heeft positief getest. Hij mag 14 dagen NIET op bezoek komen.

•             Een bezoeker komt uit een rode zone. Hij mag de eerste 7 dagen na terugkomst NIET op bezoek komen.

•             Een bezoeker kan na een hoogrisicocontact de eerste 7 dagen na het contact NIET op bezoek komen.

•             Een bezoeker kan bij een infectie van de bovenste of onderste luchtwegen NIET op bezoek komen.


Wij zullen steeds ,tussen de bezoekmomenten door, blijven inzetten op alternatieve communicatiekanalen: sociale media, brieven, telefoon,...

 

dekarrekol 14
IMG_20170907_144204
67071544_586698018404459_7791710509106987008_n
68400641_2353394998108148_8509027780489379840_n
68952589_481727549290682_5548419957643018240_n

vzw "De Karrekol" is een residentiële voorziening voor 24 personen waar totaalbegeleiding centraal staat. Meer info