Wie zijn wij

V.Z.W. "De Karrekol" is een tehuis voor 24 personen met een meervoudige beperking.


In het streven naar een steeds kwaliteitsvolle en verantwoorde hulp- en dienstverlening gaat de V.Z.W. er principieel vanuit dat ieder mens uniek is en vanuit die waarde moet worden benaderd.


De V.Z.W. beschouwt het samenleven van mensen met verschillende levensbeschouwingen, overtuigingen en culturele achtergronden als een meerwaarde.


De V.Z.W. wil tegemoetkomen aan de behoeften en zorgvragen van volwassen personen met een motorische en/of meervoudige handicap en hun omgeving. Ze biedt tevens een aangepaste woongelegenheid en een zinvolle dagbesteding aan.


We wensen in een sfeer van wederzijdse respectvolle communicatie, een dienstverlening uit te bouwen die voorwaarden scheppend is, opdat personen met een ernstig fysieke en/of meervoudige handicap zo goed mogelijk kunnen samenwonen en leven met een maximale zelfbeschikking.


Alle initiatieven zijn erop gericht om de betrokkenen in staat te stellen om zoveel mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan hun leven.

De respectvolle bejegening zal in de wijze waarop de hulpverlener in relatie treedt met de gebruiker steeds tot uiting komen.

In onze hulp-en dienstverlening streven we waarden na zoals:
     - Respect voor de eigenheid van de gebruiker
     - de handicap
     - de mogelijkheden en de beperkingen
     - de geaardheid of de religie
     - recht op privacy
     - openheid
     - Betrokkenheid : zowel de gebruikers als de hulpverleners hebben hierin een verantwoordelijkheid.
     - Pluralistisch
     - Teamwork : een multidisciplinair team garandeert een optimale begeleiding.
     - Professionaliteit : van waaruit efficiënt, flexibel, dynamisch en deskundig kan gehandeld worden.


De directie engageert zich minstens één keer per drie jaar deze opdrachtsverklaring te evalueren en indien nodig bij te sturen. Deze evaluatie zal gebeuren in het kader van de beoordeling van het kwaliteitshandboek.